Home>> Contact

Contact

Contact MESSE:

North&East China:                                                   Southwest&Middle China                           South China
Beijing, Tianjin,Shenyang,Harbin                             Chengdu(Sichuan),Chongqing                    Guangzhou,Shenzhen
Shanghai,Nanjing, Suzhou,Hangzhou.                     Xi'an,Wuhan,Zhengzhou,Changsha.           Hongkong,Macao.                                                                                               
Ms Sarah Wu                                                            Ms Sherry Wu                                             Ms Jojo Wu

Mobile/Wechat/Whatsapp +86 18513750064        M/W/W +86 15881068390                         M/W/W +86 17727951802

Email: 529501314@qq.com                                     Email: 475100130@qq.com                         Email:277896431@qq.com